دوی امدادی دور دریاچه ارومیه برگزار شد.

لینک کوتاه خبر