به گزارش برنا آذربایجان غربی ، عزیز سهندی مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان، گفت:در شش ماهه نخست امسال ۴۰۹ واحد مسکن در دو بخش روستایی و شهری در دست احداث بوده و یک هزار و ۱۸ مورد تعمیرات و ایجاد فضا‌های جانبی مسکن اجرایی شده است.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) آذربایجان غربی گفت:برای ساخت این تعداد مسکن تاکنون بیش از ۱۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال هزینه شده است.

سهندی با اشاره به اینکه سهمیه پیش بینی شده در بخش مسکن شهری در برنامه بودجه ۴۰ درصد کاهش داشته است بیان کرد: سال گذشته در شش ماهه نخست سال  ۱۰۹ مورد عملیات احداث صورت گرفته بود این در حالی است که امسال   ۷۷ مورد است.