به گزارش برنا آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در جلسه تجلیل از واحدهای نمونه کیفی و استاندارد استان بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه ها در جهت ارتقای استاندارد و کیفی سازی محصولات و خدمات تاکید کرد.

شهدی افزود: استانداردسازی محصولات و خدمات در استان با هدف حضور موثر در بازارهای منطقه ای و جهانی، نیازمند مشارکت تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

وی همچنین از اداره کل استاندارد استان خواست جلساتی را با دستگاه های اجرایی استان در جهت شناسایی ظرفیت ها و هم افزایی در جهت ارتقای جایگاه استان در بحث استاندارد برگزار نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه به بیان اهمیت استاندارد در زندگی مردم و توسعه کشور اشاره کرد و گفت: استانداردسازی محصولات و خدمات، اعتماد عمومی، رضایتمندی مردم و رشد و توسعه را بدنبال خواهد داشت.

شهدی استانداردسازی را از تاثیرگذارین عوامل در رشد اقتصادی عنوان کرد و از دبیرخانه شورای استاندارد استان خواست برنامه عملیاتی برای بهبود جایگاه استان در مقوله استاندارد ارائه دهد.