به گزارش برنا آذربایجان غربی ،کامیار داهیم مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی با ارشاره بر تلاش این اداره بر پوشش حداکثری ایمن سازی دام‌های سنگین علیه بیمار‌های بروسلوز و لمپی اسکین گفت: در اجرای این دو طرح پیش بینی می‌شود که تعداد ۲۸۰ هزار راس دام سنگین علیه بیماری برویلوز و ۳۲۰ هزار راس دام سنگین علیه بیماری لمپی اسکین در سطح ۳۵۰۰ واحد‌ها اپیدمیولوژیک با استفاده از توان بخشی دولتی در غالب ۳۰ اکیپ اجرا می‌شود.
داهیم هدف از اجرای طرح‌ها را جهت ایجاد ایمنیت در دام‌های حساس استان جهت پیشگیری از رخداد بیماری‌ها و کاهش خسارت ها، تلفات و ضایعات دامی ناشی از بروز این دو بیماری عنوان کرد.
وی هم چنین گفت: در صورت همکاری کامل دامداران منجر به پوشش ۸۵ درصدی جعمیت دام سنگین استان خواهد شد، و از کلیه دامدارن خواست تا با کلیه اکیپ‌های واکسیناسیون همکاری لازم را داشته باشند.
شایان ذکر است که اجرای این طرح بالغ بر یک میلیاردو پانصد میلیون تومان هزینه در برداشته است که در صورت همکاری کلیه دامداران منجر به کاهش معنی دار تعداد افراد مبتلا جمعیت انسانی و کاهش هزینه‌های بهداشتی درمانی خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: