به گزارش برنا آذربایجان غربی  رضا نقی زاده با تاکید بر اهمیت اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سهم استان از این تسهیلات  گفت: استان آذربایجان غربی در جذب اعتبارات و اجرای صحیح برنامه اشتغال روستایی و عشایری در کشور، در رده استان های برتر قرار دارد .

وی افزود: طرح اشتغال پایدار روستایی با هدف  توانمندسازی روستاییان و عشایر، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها به ویژه حاشیه شهرها، حمایت از دانش آموختگان دانشگاهی، تثبیت اشتغال پایدار، تأمین بخش مهمی از نیازهای ضروری کشور در استان‌ها و تکمیل زنجیره تولید و حمایت از واحدهای تولیدی اجرا می شودو این تسهیلات با نرخ سود چهار، شش و ده درصد پرداخت می‌شوند و در صورت تخطی مجری طرح ، از جمله عدم ایجاد اشتغال تعهد شده یا عدم تحقق طرح و یا کارمند بودن تسهیلات اعطایی دین بحال و یا میزان سود آن با نرخ ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.

نقی زاده  گفت: تاکنون 4427 طرح اشتغال روستایی با اعتبار3810 میلیارد ریال  و ایجاد 10866 شغل در استان آذربایجان غربی پرداخت شده است.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: