به گزارش برنا آذربایجان غربی ، دکتر رستم زاده، رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در این نشست گفت: دانشجویان پیش قراولان نهادینه کردن فرهنگ محیط زیستی واقعی هستند چون پردازش اندیشه ای جوهری دارند و حسب مسئولیت اجتماعی با مبانی فکری علمی و عقلی می توانند در حوزه تولید محتوا به فرهنگ سازی در راستای احترام و اعتقاد واقعی به محیط زیست در بین شهروندان کمک شایانی نمایند.

وی با اشاره به ارتباط پیشرفت و مدیریت توسعه با میزان مولفه های فرهنگ زیست محیطی یک جامعه خاطرنشان کرد:این دو مولفه در تعامل با همدیگر و در جهت هم افزایی همدیگر برای رسیدن به تعالی جامعه نقش پررنگی دارند و نباید در محقق کردن اسناد توسعه ناقض و خدشه زننده هم باشند.

دکتر رستم زاده  با تشریح نسل های مختلف حقوق بشر خاطرنشان کرد:با تامل در نسل سوم که تحت عنوان حقوق همبستگی و جمعی که برآیند آن ارتقاء سطح رفاه عموم است مواجه می شویم و در برگیرنده حقوقی چون حق صلح، حق توسعه است مفاهیم محیط زیست و داشتن حق به محیط زیست سالم از جایگاه ویژه ای در این حقوق برخوردار است به طوری که در نسل چهارم حقوق بشر هم که می تواند در بحث ارتقاء و صیانت از کرامت و حیثیت انسانی مطرح شود این حق نقش اساسی در آن دارد و یکی از حقوق بی بدیل حقوق شهروندی هم  تلقی می شود.

در این نشست که بصورت همزان در 4 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ادربیل و زنجان برگزار گردید مهدی کوهانی و سمیرا کلشی بعنوان نمایندگان آذربایجان غربی در شورای مرکزی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی انتخاب شدند.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: