به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، کارت ورود به جلسه سه آزمون، سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور - هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی از ساعت ۹ صبح ۴ مرداد تا ساعت ۹ صبح ۶ مرداد از طریق سایت sanjeshp.ir توزیع خواهد شد. 

 

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه‌ی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده‌اند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند.

ارزیابی دروس اختصاصی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور رأس ساعت ۸ و نیم صبح روز

جمعه ۱۰ مرداد ماه ۹۹ و ارزیابی دروس علوم پایه رأس نیز ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۹۹  برگزار خواهد شد. 


پس از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد. قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون به پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.

 

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

نوزدهمین دورهی آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز ۱۰ مرداد ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

 

آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی

هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی در روز پنجشنبه۱۰ مرداد ماه ۹۹ طبق قوانین و مطابق با مندرجات برگزار خواهد شد.

شرایط قبولی و ادامه تحصیل

کسب حد نصاب ۶۰ درصد نمره کل آزمون، پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقررات دانشگاه محل تحصیل، پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی موظفند برای پذیرش و نامنویسی و انتخاب واحد، حداکثر تا دو ترم تحصیلی بعد از قبولی به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند

تعداد واحد‌های درسی جهت فراغت از تحصیل در دورهی دکتری عمومی داروسازی، مطابق با برنامهآموزشی تدوین شده توسط دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی است که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی نیز رسیده است. در صورتی که دانشجو دروس اعالم شده را در مقطع قبلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد داروسازی گذرانده باشد، امکان تطبیق آن‌ها توسط دانشگاه محل تحصیل با رعایت مفاد فصل یازدهم آییننامهی آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی وجود دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: