به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در ابتدای این جلسه دکتر غلامی با تشکر از زحمات دکتر زکایی در دوره تصدی ریاست مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، برای دکتر منتظر در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
پس از آن موضوع ارزیابی«مؤسسه‌های خدمات اطلاعاتی» در جلسه طرح و توضیح داده شد؛ مطابق تقسیم بندی های جهانی و به‌ویژه یونسکو، این نوع مؤسسات جزء نهادهای «خدمات علمی و فنی (Scientific & Technical Services-STS-)» محسوب می‌شوند و به همین دلیل لازم است آنها را با نظام حقوقی جدیدی تعریف و با شاخص‌های مناسبی ارزیابی کرد.
در ادامه الگوی طراحی شده بر اساس مطالعات بین‌المللی، تجربه ملی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران مطرح و پس از بحث و بررسی اعضاء به تصویب رسید.
گفتنی است الگوی تصویب شده به معرض نظر بیش از یک‌صد نفر از متخصصان علم دانش‌شناسی و فناوری اطلاعات رسیده و در جلسه‌ای حضوری در پردیس صدرای دانشگاه صنعتی شیراز به بحث و بررسی منتخبی از صاحب‌نظران ملی قرار داده شده است و حاصل آن در این جلسه به تصویب رسید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: