به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، ۱۴۸فضای ورزشی در استان مرکزی وجود دارد که بیش از یک‌سوم آن‌ها در سه سال اخیر در استان مرکزی توسعه و تجهیز شده است.

بر این اساس؛ ایجاد چمن‌ مصنوعی، سالن‌های ورزشی درون مدرسه‌ای، کلاس تربیت‌بدنی به وسعت۲۰۰مترمربع در هشت منطقه آموزش‌وپرورش استان مرکزی باهدف توسعه مهارت‌های بنیادی دانش آموزان دوره اول ازجمله فضاهای ورزشی ایجادشده در این مدت بوده است.

همچنین با توسعه، تجهیز و بهره‌برداری این فضاها، سرانه ورزشی اداره کل آموزش‌وپرورش استان به یک مترمربع و سرانه خالص ورزشی به ۵۰سانتیمتر افزایش‌یافته است.

تخصیص ردیف بودجه اعتباری به حوزه تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش و اختصاص ۲۷صدم از ۹درصد مالیات بر ارزش ‌افزوده به حوزه تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش و وزارت ورزش و جوانان ازجمله عوامل افزایش سرانه ورزشی استان مرکزی بوده است.

شایان‌ذکر است؛ ۱۵درصد از ۲۷صدم مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه ورزش وزارت آموزش‌وپرورش و مابقی به بخش وزارت ورزش و جوانان اختصاص ‌یافته است.

همچنین از ۱۵درصد سهم مالیات بر ارزش‌افزوده استان مرکزی قسمتی برای تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی به اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و قسمتی برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به این حوزه اختصاص‌ یافته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: