به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری برنا؛ نصراله نوروزی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر از آغاز نهضت آموزش زبان اشاره در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرایی سازی بسته تحولی مدرسه انطباقی در آموزش و پرورش استثنایی، نهضت آموزش زبان اشاره برای گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی در دستور کار آموزش و پرورش استثنایی استان قرار گرفته است.

او افزود: نهضت آموزش زبان اشاره، حقوقی مربوط به دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و در راستای اصل برابری اجتماعی است و با هدف توجه به عدالت آموزشی، آموزش رایگان این زبان برای گروه‌های مختلف جامعه از جمله معلمان دارای دانش آموز آسیب دیده شنوایی از برنامه‌های مد نظر این اداره است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر با بیان این موضوع که بخشی از شهروندان هر جامعه را افراد آسیب دیده شنوایی تشکیل می‌دهند، یادگیری زبان اشاره را برای بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات عمومی بسیار مهم دانست و ادامه داد: نهضت آموزش زبان اشاره نقش مهمی در یادگیری و گسترش این زبان در جامعه و در نهایت ایفای حقوق افراد ناشنوا خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: