به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، محورهای کنفرانس شامل آینده سازمان‌ها در ایران و جهان با توجه به تحولات در حوزه فناوری های یادگیری، جایگاه و اهمیت آموزش و یادگیری الکترونیکی در سازمان ها در عصر کرونا و پساکرونا، الگوها و مدل‌های آموزش و یادگیری الکترونیکی، الگوهای طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی، محتوا و فناوری‌های محتوایی و ابزار های تعاملی در آموزش و یادگیری الکترونیکی، کاربری خدمات ابر در توسعه خدمات یادگیری، آشنایی با واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) در آموزش الکترونیکی، موک و دانشگاه مجازی پدیده ای نوظهور در آموزش های الکترونیکی و لایو استرمینگ؛ چالش‌ها و راهکارها می‌باشد.
از دیگر محورهای این کنفرانس ملی می‌توان به سنجش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش و یادگیری الکترونیکی، رویکردهای ارزیابی عملکرد سیستم های آموزش و یادگیری الکترونیکی، الزامات اجرایی استقرار آموزش های الکترونیکی در سازمان های ایرانی، الزامات و عوامل موثر بر ابعادکیفیت آموزش و یادگیری الکترونیکی، طراحی مدل‌های ارزیابی آمادگی استقرار آموزش و یادگیری الکترونیکی، طراحی راهبردهای انگیزشی سازمان ها در بکارگیری آموزش و یادگیری الکترونیکی، چالش ها و مشکلات توسعه آموزش و یادگیری الکترونیکی، مدیریت، راهبری و سیاست گذاری آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور و تجارب سازمان‌های ارائه دهنده آموزش های الکترونیکی در کشور اشاره کرد.
گفتنی است دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در افتتاحیه اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، دکتر محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر اباصلت خراسانی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم و دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از دیگر سخنرانان این کنفرانس دوروزه هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: