به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر سید عبدالحمید انگجی، مدیرکل امور دانش آموختگان در این خصوص گفت: علت ارائه این تسهیلات این است که به علت شیوع ویروس کرونا، تامین شرط حداقل مدت اقامت حضوری در کشور محل تحصیل که یکی از شرایط ارزشیابی مدارک خارج از کشور است با مشکل مواجه شده است به صورتی که دانشجویان بالاجبار برای مدتی از حضور در محل تحصیل محروم می شوند.
وی افزود: برای مساعدت این دسته از دانشجویان، حداقل مدت زمان حضور برای مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی تا دکترا) بر اساس جدول پیوست کاهش می یابد.
دکتر انگجی تاکید کرد: این تخفیف فقط مربوط به دوره بیماری کرونا بوده و به تشخیص اداره کل امور دانش آموختگان قابل اعمال است.
وی افزود: این حداکثر مساعدت قابل اجرا بوده و در صورت کاهش بیشتر حضور، مدرک غیر حضوری محسوب شده و قابل ارزشیابی نخواهد بود.
هرچند همچنان تأکید بر این است که تحصیلات ، منطبق با ضوابط و مقررات عمومی مندرج در وب‌گاه اداره کل دانش آموختگان به نشانی grad.saorg.ir به‌صورت حضوری باشد.
گفتنی است حداکثر کاهش مدت زمان اقامت دانشجویی برای تحصیلات حضوری پس از بررسی و تشخیص اداره کل دانش آموختگان در مقطع دکتری ۱۲ ماه، کارشناسی ارشد پنج ساله ۱۲ ماه، کارشناسی ارشد دوساله ۳ ماه، کارشناسی ارشد یک ساله ۳ ماه، کارشناسی چهارساله ۱۲ ماه، کارشناسی سه ساله ۹ ماه و کاردانی ۶ ماه می باشد. در غیراینصورت طبق ضوابط (ماده ۴ بندهای ۲ و ۳ و نیز توضیح بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه) دوره مجازی تلقی گردیده و مدارک صادره غیرقابل ارزشیابی است.

 
 
 
عکس
 
 
 
 

 
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: