به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، غلامرضا غفاری در بخشنامه هفته فرهنگ دانشگاه‌ها عنوان کرده است که با توجه به جایگاه ممتاز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در رونق بخشی از فضا‌های علمی و نقش تاثیرگذار آن در تقویت هویت ملی و دینی دانشجویان و به منظور انسجام بخشی به فعالیت‌هایی که به وسیله دانشگاهیان ساماندهی و در سطح دانشگاه اجرا می‌شود.

حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی بر اساس مصوبات شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی مناطق ۱۰ گانه اقدام به طراحی ساختار هفته فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها کرده است.

بر این اساس طرح هفته فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود و این طرح باید در دستور کار شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها قرار بگیرد و با توجه به کارکرد آن زمینه اجرای آن به صورت مجازی فراهم شود.

این طرح به منظور حفظ ارتباط دانشجویان با دانشگاه و افزایش روحیه امید و خوداتکایی و تاکید بر دو اصل خودمراقبتی و دیگر مراقبتی و همچنین دستیابی بر یک اجماع ملی مقابله با کرونا اجرایی خواهد شد؛ بنابراین باید تمهیدات لازم برای برگزاری هفته فرهنگ دانشگاه‌ها تا پایان نیم سال جاری به عمل بیاید.

روز اول هفته فرهنگ دانشگاه‌ها به عنوان «فرهنگ دانشگاهی و فضایل دینی، اخلاقی، بازخوانی و ارائه روزآمد مواریث دینی و ملی»، روز دوم به عنوان «فرهنگ دانشگاهی و قانون مداری، پاسخگویی، عقلانیت و خردورزی»، روز سوم به عنوان «فرهنگ دانشگاهی و توسعه مشارکت و رقابت قانونمند دانشگاهیان در تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی»، روز چهارم به عنوان «فرهنگ دانشگاهی و پاسداشت حریم خانواده و احیای ارزش‌های ملی و معنوی» و در نهایت روز پنجم به عنوان «فرهنگ دانشگاهی و تقویت نقش و مسولیت اجتماعی دانشگاهیان» نام گذاری شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: