به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی خبر داد: امروز سند مالکیت‎اردوگاه شهید باهنر برای همیشه به نام وزارت آموزش و پرورش صادر شد.

وی ادامه داد: این اردوگاه تنها یک ملک، با ارزش مادی نیست، مدرسه بزرگی است که برای بسیاری از دانش آموزان خاطرات شیرین و موقعیت‌های یادگیری پایدار ایجاد کرده است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان این پیام از وزارت ‌اقتصاد، شهرداری‌تهران و سازمان‌ثبت احوال تشکر کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: