به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمد فرهادی در مراسم معارفه دکتر حسن عابدی جعفری به عنوان مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و قدردانی از خدمات دکتر سعدالله نصیری قیداری مسئول سابق این بخش گفت: آموزش قوانین به کارکنان، مدیران، مسئولان  و اعضای هیئت علمی، تخلفات اداری را به حداقل می رساند.

وی افزود: بسیاری از تخلفات در اثر ناآگاهی از قوانین و مقررات و روشهای اداری به وقوع می پیوندد و لازم است که کارکنان، مدیران، مسئولان و اعضای هیئت علمی در زمینه های حقوقی  و مقررات و قوانین با شرکت در کارگاه هایی آموزش های لازم را ببینند .

دکتر فرهادی با اشاره به تجربیات دکتر عابدی جعفری در حوزه سلامت اداری و ساختار تشکیلاتی کشور اظهار امید واری کرد که وزارت علوم بتواند الگوی خوبی برای همه دستگاهها در این حوزه باشد.

وی  در ادامه از  دکتر نصیری قیداری که پیش از این مسئولیت هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی را برعهده داشت و مدتی هم این مسئولیت با مسئولیت دبیرکلی کمیسیون ملی یونسکو همزمان بود،قدردانی و تشکر کرد.

وزیر علوم افزود: در زمانی که دکتر نصیری این مسئولیت را برعهده داشتند جلسات هیئت های رسیدگی به تخلفات به طور مستمر برگزار شد و با شفاف سازی که صورت گرفت  اعتماد کارکنان و اعضای علمی جلب شد و امید به همکاران و اعضای هیئت علمی برگشت.

در ادامه این مراسم، دکتر عابدی جعفری اظهار داشت: باید تلاش ما بر حداقل رساندن تخلفات باشد که در این زمینه آموزش و آگاه سازی، شفاف سازی و همکاری با دستگاههای نظارتی ضروری است.

وی اظهار امیدواری کرد شرایطی در کشور وجود داشته باشد که افراد  به سوی تخلفات سوق داده نشوند.