به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، سومین نشست مشترک شورای راهبردی سلول های بنیادی منطقه شش آموزش و پرورش تهران و ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

امیر علی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در این نشست بر حمایت همه جانبه ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهش سراهای آموزش و پرورش تاکید کرد. وی همچنین داشتن برنامه ای جامع برای دانش آموزان را از اولویت های این ستاد برشمرد.

بر اساس این گزارش: تدوین پروپوزال تجهیز پژوهش سرای منطقه شش، تشکیل تیم تجهیز پژوهش سرا و تهیه لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز نیز در ستورکار قرار گرفت. قابل ذکر است که پژوهش سرای سلول های بنیادی منطقه شش به عنوان پژوهش سرای مرکزی، خدمات و فعالیت های خود را در سطح شهر تهران ارائه خواهد کرد.