به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علی باقرزاده از «طرح آموزش افراد بی سواد از طریق سیستم های الکترونیکی» برای یک هزار و 500 بی سواد در سال 95 خبر داد، اظهارکرد: این طرح در 5 استان تهران، کرمان، اصفهان، کردستان و خراسان رضوی اجرا شد که در این استان ها با استقبال خوبی مواجه شده است.

 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این که امسال «طرح آموزش افراد بی سواد از طریق سیستم های الکترونیکی» برای 10 استان یعنی 4 استان قبلی با 6 استان جدید اجرا می شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح انگیزه برای آموزش افراد بی سواد افزایش یافته است .

 

وی خاطرنشان کرد: طرح آموزش 500 بی سواد با سیستم الکترونیکی امسال برای یک هزار و 500 بی سواد با همکاری بنیاد ICDL اجرا خواهد شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: