به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، داوطلبان و متقاضیان ایرانی و فارسی زبان خارج از کشور برای ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی (شیوه الکترونیکی) در رشته های مصوب واحد تهران مرکزی (در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) می توانند به سامانه اینترنتی www.isra.iau.ir (بدون دریافت هزینه ثبت نام) و یا لینک بخش پذیرش دانشجویان ایرانی و فارسی زبانان خارج از کشور در سامانه www.intl.iau.ir مراجعه کنند.