به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، دکتر پور محمدی، با اشاره به نقش راهبردی دانشگاههای سطح یک کشور که در آموزش عالی  و تولید علم و فناوری دارند، افزود: در این نشست 13 دانشگاه  سطح یک کشور  از دانشگاههای جامع و تخصصی در خصوص مسائل علمی کشور و ارتباطات بین المللی به تبادل نظر خواهند پرداخت.

وی افزود: این اجلاس با حضور مسئولین عالی رتبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  همراه با  نشست های تخصصی  برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ هشتمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور در  دانشگاه شیراز برگزار شده بود.