به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، حمیدرضاکفاش در کنگره ملی پرسش مهر16 ریاست جمهوری که درسالن اجلاس سران و با حضور وزیرآموزش وپرورش، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران برگزارشد، با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئیس جمهور گفت: در مهر ماه سال 94 رئیس جمهور سؤالی در این باره که  «بعداز توافق هسته ای و لغو تحریم ها، فرصت های پیش روی ما چیست و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت ها استفاده کنیم» را برای دانش آموزان، فرهنگیان و اولیای دانش آموزان مطرح کرد تا ذهن افکار عمومی جامعه نسبت به این موضوع آماده شود.

 

وی افزود: وزارت آموزش وپرورش نیز با همین دیدگاه اقدامات لازم برای مشارکت گسترده معلمان ، دانشجومعلمان، دانش آموزان و اولیای آنها را برای پاسخ به این پرسش فراهم کرد به گونه ای که در بخش آموزشگاهی 3 میلیون و 219 هزار و 494 اثر به دبیرخانه کشوری پرسش مهر 16 ارسال شده است  که پس از ارزیابی طرح ها و داوری صورت گرفته 213 اثر به عنوان منتخب کشوری برگزیده شد.

 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش وپرورش با بیان اینکه از مهرماه سال 94 تاکنون 6 جلسه ستاد مرکزی ، 8 کارگروه 4 گانه، 64 جلسه استانی و 719 جلسه منطقه ای برای پرسش مهر شانزدهم تشکیل شده است، گفت: فراخوان پرسش مهر در 12 رشته برای دانش آموزان دوره های ابتدایی ، متوسطه اول و دوم ، معلمان و دانشجومعلمان و خانواده ها پیش بینی شده و تاکنون 734 همایش در سطح استانی و منطقه ای با نام «فصل حضور» برگزار شده است.

 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر ‌آموزش  پرورش با بیان اینکه 3 میلیون و 219 هزار و 494 نفر پرسش مهر شانزدهم شرکت کرده اند ، خاطرنشان کرد: از این تعداد 112 هزار و 433 از معلمان و دانشجومعلمان، یک میلیون و 364 هزار و 738 از دانش آموزان و یک میلیون و 742 هزار و 323 نفر از اولیای دانش آموزان می باشد.

 

وی ادامه داد: سطح برگزاری مسابقات در دوره ابتدایی اول 4 رشته، دوره ابتدایی دوم 4 رشته ، دوره اول متوسطه 10 رشته، دوره دوم متوسطه 10 رشته، معلمان 10 رشته، دانشجو معلمان 11 رشته و خانواده ها 1 رشته بوده است.

 

رئیس ستاد پروژه مهر 16 رئیس جمهور ،‌تصریح کرد: از تعداد  213 آثار منتخب کشوری، سهم دانش آموزان 68 اثر ،‌ فرهنگیان 104 اثر ، دانشجومعلمان 35 اثر، مدارس خارج از کشور 3 اثر و خانواده ها 3 اثر می باشد که این آثار در بخش سرود همگانی 15 نفر ، فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی 10 نفر، رسانه وفضای مجازی 24 نفر ، هنرهای دستی و تجسمی 57 نفر و ادبی پژوهشی 66 نفر و بقیه در رشته های دیگر بوده است.

 

وی گفت: در مجموع از 104 فرهنگی برگزیده 56 نفر مرد ، 49 نفر زن ، از مجموع 34 دانشجومعلم 20 نفر مرد 14 نفر زن ،از مدارس خارج از کشور یک فرهنگی آقا و 2 دانش آموز دختر ، از 68 برگزیده دانش آموز 47 نفر دختر و 21 نفر پسر و 3 نفر از اولیا نیز جز برگزیدگان هستند .

 

کفاش تصریح کرد: آثار دانش آموزان، دانشجو معلمان و فرهنگیان در رشته فرهنگی و هنری در قسمت ادبی شامل 4 رشته شعر، داستان، مقاله و سخنوری، در رشته فضای مجازی یک رشته  وبلاگ نویسی ، در رشته هنر های تجسمی شامل رشته های گرافیک ، تصویر سازی ، پوستر ، عکاسی ، طراحی ، نقاشی و خوشنویسی،  فیلم کوتاه، مستند ، پویا نمایی ، فیلم های داستانی ، نمایشنامه نویسی و سرود همگانی است که در مجموع 12 رشته هستند البته نمایش نویسی فقط ویژه  دانشجو معلمان و  فرهنگیان  و رشته سرود همگانی مختص دانش آموزان بود.

 

رئیس ستاد پروژه مهر 16 رئیس جمهور افزود: در رشته های سخنوری 12 هزار و 477، فیلم کوتاه 15 هزار و 974، سرود 681 هزار و 830 ، شعر 39 هزارو 844،‌ نقاشی 288 هزار و 290، گرافیک 58 هزار و 542، نمایشنامه نویسی 3 هزار و 511، طراحی 95 هزار و 737، مقاله پژوهش93 هزار و 82، خوشنویسی 108 هزار و 611، داستان کوتاه 49 هزار و 279 وب نوشت 29 هزار و 994 اثر به دبیرخانه پرسش مهر 16 در سطوح منطقه ای و استانی رسیده است.

 

کفاش خاطرنشان کرد: 213 اثر برگزیده شده شامل 15 نفر در رشته سرود همگانی، 10 نفر در رشته فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی ، 24 نفر در وبلاگ نویسی ، 57 نفر در هنر های تجسمی، 67 نفر در رشته های ادبی و پژوهشی، 34 نفر در بخش دانشجو معلمان، 3 نفر درخارج از کشور و 3 نفر اولیاء می شود.

 

وی با بیان اینکه برای اولین بار آثار دانش آموزان مدارس خارج از کشور در مسابقات پرسش مهر شرکت داده شده است، گفت: در میان آثار دریافت شده تعداد 23 اثر از سوریه و لبنان، 51 اثر از امارات متحده، 167 اثر از کویت، 2 اثر از قطر و بحرین، 11 اثر از شبه قاره هند، 1 اثر از ترکمنستان، 3 اثر از فرانسه، و 2 اثر از ترکیه، روسیه و آسیای میانه می باشد که از مجموع 260 اثر مدارس خارج از کشور در مرحله آموزشگاهی تعداد 3 اثر برگزیده کشوری شدند.

 

کفاش تصریح کرد: آمار دریافت آثار مدارس خارج از کشور از طریق دبیرخانه کشوری به تفکیک رشته ، در رشته های سخنوری 23 اثر، داستان کوتاه 1 اثر، مقاله پژوهشی 2 اثر، شعر 2 اثر، خوشنویسی 1 اثر، نقاشی 12 اثر و فیلم کوتاه 1 اثر می باشد که در مجموع 42 اثر به تفکیک رشته،  از مدارس خارج از کشور به دبیرخانه کشوری ارسال شده است.

 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر ‌آموزش  پرورش خاطرنشان کرد: کتاب کنگره پرسش مهر 16 شامل  مقدمه، تاریخچه پرسش مهر، تحلیل پرسش مهرهای گذشته، تحلیل پرسش مهر16 و نمونه آثار برگزیدگان ، جدول عملکرد ستاد پرسش مهر16 است که با تیراژ 2 هزار جلد در 175 صفحه منتشر شده است.