به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، محمد دیمه ور در پنجمین نمایشگاه کشوری پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی جابربن حیان و دومین جشنواره دانش آموزان مولف دوره ابتدایی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهارکرد: برگزاری جشنواره جابربن حیان باعث تربیت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان می شود.

 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کمک 172 هزار معلم و راهنما انجام پروژه های دانش آموزی را برای شرکت در جشنواره جابربن حیان مهیا کرده است.

 

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بخش کوچکی از دریای مواج استعدادهای دانش آموزان است که به منصه ظهور رسیده است