به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی ویژه کارشناس مسئولان امور زنان سراسر کشور در باشگاه فرهنگیان برگزار شد؛ با اشاره به اهمیت مسائل تربیتی گفت: مسائل تربیتی دستوری و بخشنامه ای نیست بلکه مشارکتی و همدلی است و باید به جای نظاره گربودن و موضع انفعالی داشتن با گفت وگو مسائل تربیتی را بررسی کنیم تا گره از کارها بازکنیم.

 

وی با اشاره به اینکه ضعف نظام آموزش و پرورش ضعف تک‌گویی است و سخن راندن به جای سخن شنیدن است؛ افزود: این شعار نیست بلکه معتقدم باید در آموزش و پرورش، فضای گفت‌وگو باز شود و مسائل را بابحث وگفت وگوحل کنیم البته نه فقط با مسئولان بلکه با خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان باید این کار صورت گیرد.

 

وزیر آموزش وپرورش اظهارکرد: باید بستری را فراهم کنیم تا معلمان و دانش آموزان از حالت بی تفاوتی خارج شوند و بامشارکت و همدلی مشکلات موجود در آموزش وپرورش را مرتفع کنند.

 

احمدی دانش آشتیانی تصریح کرد: معتقدم مدرسه کانون نشاط ، پویایی و تحرک است و دانش آموز باید احساس زندگی کردن در مدرسه داشته باشدو اگر بتوانیم مدرسه را محل زندگی دانش آموزان قرار دهیم به طوری که آنها احساس آرامش کنند درس خواندن جزئی از علائق آنها می شود و دیگر حالت رسمی و اجباری پیدا نخواهد کرد.

 

عضو کابینه تدبیر وامید با اشاره به اینکه مسئله اصلی نظام تعلیم وتربیت "پرورش" است نه آموزش؛ اظهار کرد: اگر نظام تعلیم وتربیت سمت وسوی واقعی خود را پیدا کند کشور در مسیر توسعه قرار می گیرد.

 

وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: بیشتر باید به پرورش ذهن و شخصیت بچه ها بپردازیم و این مسئله باید در مدارس بر آموزش غلبه پیدا کند و برای تحقق آن نقش والدین و نیز نقش زنان بسیار پررنگ است.

 

وی با اشاره به نقش کلیدی تربیت در زندگی افزود: تخصص به تنهایی جوابگو نیست، بلکه فرد باید شرایط لازم را برای زندگی داشته باشد، بنابراین ما مسئله پرورش را در اولویت قرار می دهیم و خانواده ها نیز دراین خصوص نقش کلیدی دارند.

 

عضو کابینه تدبیر و امید اظهار کرد: باید در توانمندسازی خانواده ها به ویژه مادران درخصوص تربیت فرزندان تلاش کنیم زیرا اگر مادران آموزش های لازمه را ندیده باشند و بر تعامل با فرزندان مسلط نباشند کودکان چنان که باید تربیت نخواهند شد.

 

احمدی دانش آشتیانی در ادامه افزود: مادری که اعتماد به نفسش ضعیف، و مسئولیت پذیرنباشد ، فرزند او نیز دراین زمینه دچار مشکل خواهد بود و معلمان و مربیان نمی توانند این مشکل را حل کنند؛ بنابراین اگرخانواده ای قوی و توانمند باشد فرزندان نیز زندگی خوبی خواهند  داشت .

 

وی خاطرنشان کرد: تربیت در سنین پایین شکل می گیرد و تمرکز ما در بحث تعلیم وتربیت باید در مقطع دبستان باشد، لذا

 

می بینیم که نقش زنان در این زمینه بسیار پررنگ است .

 

احمدی دانش آشتیانی افزود: برای کم کردن آسیب های اجتماعی باید با درک عمیق  وارتباط نزدیک با فرزندان این سرمایه اجتماعی را بیش از پیش ارتقا دهیم و برای تحقق آن باید مربیان  و زنان را با برنامه ریزی توانمند سازیم.