به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان بازدید از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی، در خصوص اقدامات پزشکی این دانشگاه گفت: در طول بیش از سه دهه گذشته دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی موفقیت ها و توسعه های بسیاری داشته است.

 

وی با بیان اینکه تعامل خوبی میان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی برقرار شده است، افزود: در طول سه سال گذشته در حوزه پزشکی زیرساخت های بسیاری ایجاد شده که مورد تایید و خرسندی نمایندگان وزارت بهداشت نیز قرار گرفته است.

 

ابطحی با بیان اینکه پس از بازنگری و بررسی چگونگی توسعه علوم پزشکی، ماموریت های آموزشی، پژوهشی و توسعه سلامت در حوزه پزشکی ایجاد شده است، گفت: در توسعه و ارتقای آموزش که اساس کار ما و از تاکیدات دکتر میرزاده است نسبت به جذب 500 عضو هیات علمی اقدام شد، به عبارتی دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به دیگر اقدامات پزشکی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: راه اندازی 50 مرکز EDO، راه اندازی 50 مرکز مهارت بالینی، برگزاری المپیاد پزشکی، برگزاری امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی، کسب مجوز ایجاد 80 رشته جدید و ... از دیگر اقدامات حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی است.

 

وی با بیان اینکه توانمند سازی اعضای هیات علمی از وظایف مراکز EDO است، گفت: در همین راستا دوره های آموزشی برگزار شد، که در همین راستا در آینده تنها به اعضای هیات علمی اجازه طرح سوال داده می شود که در این دوره شرکت کرده باشند.

 

دکتر ابطحی به تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم نامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در تامین فضاهای بالینی به ما کمک خواهند کرد و ما نیز در مراکز آمایشی وزارت بهداشت می توانیم برنامه های مشارکتی داشته باشیم.

 

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان از کسب مجوز 6 رشته جدید خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی تنها رشته هایی را ایجاد می کند که استاندارهای آموزشی و زیرساخته های لازم در آن رشته را داشته باشد، گفتنی است تمام رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.