به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، آرش احمدی نیا سرپرست تیم رباتیک این واحد در رابطه با این جشنواره گفت: نمایشگاه خلاقیت Icrom به منظور ترغیب و تشویق پژوهشگران اعم از دانشجویان و صنعتگران، همچنین کمک به گسترش زمینه‌های کاربردی سیستم‌های رباتیک و مکاترونیک در سازمان‌ها و مراکز صنعتی و خدماتی اقدام به برگزاری نمایشگاه خلاقیت به موازات چهارمین کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک می کند. که پس از داوری های اولیه 30 طرح برتر را انتخاب و در یک رقابت سالم در غرقه های تعیین شده، تیم ها به ارائه ی طرح های خود می پردازند.

 

لازم به ذکر است تیم رباتیک Octagon Robotech واحد علوم و تحقیقات به سرپرستی آرش احمدی نیا و زیر نظر دکتر میدیا رشادی عضو هیات علمی این واحد در این دوره از مسابقات حضور فعال داشته است.