به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا،  هشتصد و هفتاد و نهمین جلسه  شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و  علاوه بر تصویب بازنگری برنامه های درسی با قدمت  بیش از  پنچ سال، برنامه درسی و آموزشی دکترای خانواده و سلامت جنسی نیز مورد تصویب قرار گرفت.

 

همچنین شورای عالی برنامه ریزی آموزشی نحوه ارائه دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی  کشور  در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی را به تصویب رساند