به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، متن کامل حکم فخرالدین دانش آشتیانی به شرح زیراست:

جناب آقای حسین فرزانه

باتوجه به تعهد، تخصص وتجارب ارزنده جنابعالی در مدیریت مالی ومنابع انسانی بدین وسیله به سمت «سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش پرورش» منصوب می شوید.

امید دارم در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه های توسعه وبرنامه اینجانب که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، درانجام وظایف ومسئولیت های آن حوزه با مساعدت ومشارکت همکاران موفق باشید.

از خداوند متعال توفیق حضرتعالی را درخدمت به فرهنگیان وارتقای جایگاه ومنزلت آنان آرزو دارم.