به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زنگی آبادی طی سخنانی با اشاره به ارکان مدرسه (مدیر، معاونان، شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی) گفت: مدرسه ای موفق است که هماهنگی و همکاری لازم بین ارکانش وجود داشته باشد و مدیر مدرسه که اصلی ترین رکن می باشد باید با رهبری و هدایت ارکان مدرسه، آنان را در جهت رشد همه جانبه دانش آموزان و مدرسه راهنمایی کند.

وی همچنین نقش انجمن اولیا و مربیان و سایر ارکان در اداره مدرسه را مهم دانست و افزود: مدرسه ای موفق است که به صورت مشارکتی اداره می شود و لازم است مدیران مدارس با شناسایی ظرفیت والدین آنان را در اداره مدرسه مشارکت دهند و این کار باعث تقسیم کار و رشد مدرسه خواهد شد.

زنگی آبادی در ادامه به اهداف آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: مهمترین هدف آموزش و پرورش تربیت انسان کامل است که بتواند درست زندگی کند و اولین وظیفه مدیر این است که با مطالعه سند چشم انداز و اهداف آموزش و پرورش جهت را شناسایی کند و همیشه در مسیر و برای رسیدن به اهداف حرکت کند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل به شیوه های جدید آموزشی و نقش دانش آموزان در این رابطه اشاره کرد و گفت: معلم، تنها مرجع یادگیری برای دانش آموز نیست و امروزه خیلی از دانش آموزان به دلیل وجود تکنولوژی، روش های جدیدی برای یادگیری انتخاب کرده اند و نمی شود به زور چیزی به آنها آموخت.