به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، همچنین دراین همایش که در مرکز همایش های اجلاس سران برگزار شد ،خانواده امید عباسی آتش‌نشان فداکار، همسر حمیدرضا گنگوزهی معلم فداکار سیستان و بلوچستانی و همسر شهید فیاض‌بخش بنیانگذار بهزیستی نیز نشان مسئولیت اجتماعی از رئیس جمهور دریافت کردند.