به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا،  ابتدا دکترمحمدعلی سبحان اللهی با اشاره به کلیپ معرفی دانشگاه گفت: در بخش روان شناسی باید این نکته را اضافه کنم که موسسۀ تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی دانشگاه از زمان تأسیس، دارای آزمایشگاه روان شناسی بود و شخصیت های مطرح این رشته دکترعلی اکبر سیاسی پدر علم روان شناسی ایران و دکترمشایخی، چندین سال مسئولیت ریاست دانشگاه را به عهده داشتند و دکترمنصور، دکتر ثنایی و دکتر هومن، از بزرگان این رشته هستند که با این مؤسسه ارتباط داشتند.

 

رئیس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر نقش تعیین کننده و مؤثر دانشگاه خوارزمی درتوسعۀ علوم تربیتی و روان شناسی کشور، اظهارداشت: امروز در کنار دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، موسسۀ تحقیقات تربیتی با شش گروه تخصصی با مدیریت دکترفراهانی راه اندازی شده است.

وی سیاست و رویکرد دانشگاه را چنین توصیف کرد: ارتباط با صنعت (به جهت رفع نیازهای جامعه)، انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و صنعتی، تشکیل کارگروه اجرایی شدن تفاهم نامه ها، بررسی مجدد رشته ها و ایجاد رشته های میان رشته ای (مانند راه اندازی رشتۀ پلاسمای پزشکی برای اولین بار در کشور)، در رشته های مرتبط با علوم انسانی، فعال کردن مراکز روان شناسی بالینی، بخش بین الملل: ارتباط با دانشگاه های معتبر جهان و تبادل استاد و برگزاری دوره های مشترک بین المللی.

دکترسبحان اللهی گفت: دانشگاه خوارزمی به جهت صبغۀ ملی و خدماتی که در توسعۀ علم، فرهنگ و تربیت مربیان کشور دارد، عده ای به دنبال این هستند که صبغۀ ملی دانشگاه را کوچک کنند که با اعتراض شدید اعضای هیئت علمی و دانشجویان روبه رو شدند.

رئیس دانشگاه خوارزمی با تشکر از مسئولان این همایش در وزارت آموزش و پروش، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی، گفت: اگر هر حرکت خود را با تغییر و تحول تطبیق دهیم، می توانیم به اهداف بلند و والای خود برسیم.