به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علی باقرزاده در کارگروه آموزش پایه و متوسطه که در حاشیه نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش 2030 در ایران در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد، اظهارکرد: تضمین اینکه تا سال 2030 همه جوانان و بخش قابل توجهی از بزرگسالان اعم از زن و مرد به سواد خواندن  و نوشتن و حساب کردن دست یابند از اهداف ویژه سند ملی آموزش 2030 در ایران است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی  شناسایی، جذب و آموزش فراگیر، باکیفیت و مستمر افراد بی سواد و کم سواد گروه سنی 10 تا  49 سال را ماموریت سازمان نهضت سواد آموزی دانست و افزود: زمینه سازی برای پرورش افراد با سواد، برخوردار از آداب اجتماعی و مهارت های زندگی، توانمند در حل مسائل ومشکلات زندگی، علاقمند به کار و تولید و یادگیری مستمر و مادام العمر هدف کلان  سوادآموزی است.

وی تصریح کرد: در تغییرات راهبردی در سازمان نهضت سوادآموزی در خصوص برنامه ریزی از ملی و متمرکز به سمت استانی و منطقه ای و در شیوه مدیریتی از تصدی گری در تمامی امور به سیاست گذاری و مدیریت فرآیندی و در نحوه ارائه خدمات از سوادآموزی محدود به سمت توسعه و تعمیق سواد چرخش کرده ایم وسعی می کنیم چند رسانه ای را جایگزین تک رسانه در بحث ابزارهای آموزشی کنیم و مشارکت های غیردولتی را نیز تقویت کنیم.

معاون وزیر در نهضت سوادآموزی خاطرنشان کرد: غنی نمودن محیط زندگی افراد بی سواد و بازگشت به بی سوادی، مسدود نبودن ورودی و بالا بردن نرخ بازماندگی و ترک تحصیل دوره ابتدایی و اختیاری بودن تحصیل، آموزش و سوادآموزی از مهمترین چالش های پیش روی  نهضت سوادآموزی است.

وی بهبود کیفیت و آموزش مداوم، تحقیق و توسعه و افزایش دسترسی جامعه هدف را از برنامه های پیش روی سازمان نهضت سوادآموزی دانست.