به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در این نشست دکتر فرهادی با اشاره به اهمیت شبکه علمی کشور  در ایجاد دسترسی علمی و کاهش هزینه ها گفت: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  به عنوان مسئول  راه اندازی شبکه علمی  کشور  با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهمی در به روز کردن ساختار و  استقرار  کامل شبکه علمی کشور دارد .

وی با تاکید بر فاصله وضع موجود از وضع مطلوب ابراز امیدواری کرد تا پایان اردیبهشت ماه 1396، همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرتهران طبق زمان بندی و با همکاری وزارت علوم و و زارت ارتباطات به شبکه علمی متصل شوند.

در ادامه این نشست،  دکتر فتح الله مضطرزاده رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران نیز به بیان فرآیند و فراز و فرودهای  ایجاد  شبکه علمی  در کشور  از سال 1362 تاکنون پرداخت.

دکتر مضطرزاده در ادامه افزود : با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و  پیگیریهای مستمر دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اقدامات جدی برای تشکیل این شبکه انجام شده و زیر ساخت های مورد نیاز  در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فراهم نیز شده است.