به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر امید بزرگ حداد سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این نشست در راستای هم اندیشی بیشتر و همچنین بررسی مسائل، مشکلات و برنامه های مربوط به مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار خواهد شد.

 

وی افزود: در اولین نشست سراسری مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تعدادی از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روسای مراکز رشد دانشگاه، مدیران و صاحب نظران این حوزه حضور دارند