به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا؛ فخرالدین دانش آشتیانی در نهصد و چهلمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش اظهارکرد: باید از فضای مجازی استفاده بهینه کنیم .

وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا رویکرد جدید آموزش و پرورش را در فضای تعلیم وتربیت جا بیندازیم و در این راستا سند تحول بنیادین به خوبی این مساله را  تبیین و مشخص کرده است.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های اجرای مفاد سند تحول به خوبی باید فراهم شود، خاطر نشان کرد: دوره ابتدایی مهم ترین دوره برای سرمایه گذاری اساسی در آموزش و پرورش است، شاکله تربیتی دانش آموزان در این دوره شکل می گیرد به این خاطر باید روی دو مقوله کتاب های درسی و تربیت معلم کار بیشتری صورت گیرد.

دانش آشتیانی  با بیان این که نمی نوان با فضای مجازی دستورالعملی وصرفا کنترلی برخورد کرد ، تصریح کرد: دانش آموزان باید به شکلی خلاق و مثبت فعالیت های علمی و آموزشی خود را با استفاده از این فضا انجام دهند.