به گزارشگروه آموزش خبرگزاری برنا، علی باقرزاده به مهلت ثبت نام والدین بیسواد تا پایان بهمن ماه، اشاره و اظهارکرد: 150 هزار نفر از والدین بیسواد باقی مانده اند تا در دوره های سوادآموزی شرکت کنند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این که تا هفته جاری 81 هزار نفر در دوره های مختلف سوادآموزی ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: امیدواریم این پوشش سوادآموزی را به 100 هزار نفر تا پایان سال برسانیم و اولیای بیسواد دانش آموزان، از سواد بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم باور عمیقی نسبت به امر سوادآموزی داشته و از آن حمایت می‌کند خاطرنشان کرد: آموزش جزو حقوق اولیه شهروندان و رکن اصلی توانمندسازی است