به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، عملکرد ساختمان ها در مقابل آتش سوزی و زلزله،خرابی پیش رونده، مدیریت بحران، امدادو نجات، آوار برداری، ابعاد اجتماعی و عملکرد رسانه از جمله  محورهای این نشست تخصصی هستند.

بر اساس این گزارش، دکتر محسن غفوری آشتیانی رئیس انجمن علمی مهندسی زلزله ایران، دکتر حسن باهر جامعه شناس، دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله، دکتر رمضانعلی ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی و دکتر سهیل مجید زمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان از سخنرانان این نشست تخصصی هستند.

گفتنی است پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله در  خیابان شهید لواسانی دیباجی شمالی ارغوان 21 قرار دارد و نشست فوق از ساعت 13 الی 30/16 در این مکان برگزار می شود.