به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، گودرز شاهمرادی در دوره آموزشی توجیهی بهره وری در شیراز با بیان اینکه در این قانون همه دستگاه ها با ذکر نام و فعالیت مشخص شده است، افزود: بر اساس این قانون موسسان مدارس از راه دور مانند موسسان دیگر مراکز غیر دولتی مورد تکریم آموزش و پرورش خواهند بود که این حرکت ارزشمندی است.

شاهمرادی به مواد قانونی حمایت از مدارس آموزش از راه دور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عمده مدارس آموزش از راه دور ما در کشور استیجاری هستند که در قانون جدید دو ماده تکلیفی به بانک ها برای ارائه تسهیلات جهت احداث این مدارس وجود دارد که از این ظرفیت ها استفاده می کنیم.

وی عنوان کرد: شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی یک شورای مشورتی و زیر مجموعه کارشناسی آموزش از راه دور و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش است و ما در این شورا به دنبال بهره گیری از خرد جمعی و گروهی هستیم.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نیازهای روزافزون به گسترده آموزش، وجود انواع محدودیت ها و ممنوعیت برای مخاطبان، نارسایی سیستم آموزش سنتی رایج و فراهم بودن امکان فنی گسترش آموزش ها از مهمترین دلایل ایجاد مدارس آموزش از راه دور در کشور است که مدارس روستایی و بازماندگان از تحصیل اولویت برتر ما در این مدارس است.

شاهمرادی اظهارکرد: مدارس های آموزش از راه دور مانند همه مدارس دیگر در ذیل سیاست هاسی آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تلاش می کنند که فرصت هایی برای ایجاد عدالت آموزشی در کشور ایجاد کنند.

وی عنوان کرد: امروز آموزش از راه دور یک ضرورت اجتناب ناپذیر و فرصت ارزشمند برای آموزش و پرورش برای نسل جدید و آینده است و آموزش و پرورش بدون آموزش از راه دور نمی تواند موفق باشد.

شاهمرادی بیان کرد: امسال تقویت مباحثی از جمله کیفیت بخشی آموزشی و آموزش آن لاین را در مدارس آموزش از راه دور داخل کشور در اولویت برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدید قرار داده ایم.

وی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توجیهی را تغییر در چهار سطح دانش، نگرش، رفتار فردی و گروهی عنوان کرد، افزود: تولیدات محتوایی جدید در قالب الکترونیکی برای پایه هفتم، هشتم، نهم، دهم و پیش دانشگاهی برای استفاده بر روی کامپیوتر و سیستم اندروید تهیه شده که در این دوره آموزشی رونمایی می شود.