به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، فخرالدین دانش آشتیانی در دومین همایش ملی آموزش عالی، سرآمدی آموزش که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اساتید و سرآمدان آموزش از وزارتخانه های آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، با تبریک هفته معلم وگرامیداشت استاد شهید مرتضی مطهری اظهارکرد: آموزش در ایران نیازمند تحول و تغییر در نگرش و عمل است .

وی افزود: اولین زیرساخت و محور توسعه، منابع طبیعی و فیزیکی است و دومین محور، سرمایه های انسانی است، اما لازمه بکارگیری منابع طبیعی داشتن سرمایه های انسانی است .

وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد : امروزه درک و اهمیت سرمایه های اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگر احساس می شود زیرا معرف روابط اجتماعی توأم با اعتماد بین مردم است . 

دکتر دانش آشتیانی با تاکید بر نقش سرمایه های فرهنگی در توسعه، خاطرنشان کرد: آموزش با کیفیت آموزشی است که 3 سرمایه؛ انسانی، اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار دهد. 

وی افزود: از آنجا که آموزش متولی سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی است برای درک میزان توسعه کشورها، میزان سرمایه گذاری در آموزش آن کشورها ، باید مورد بررسی قرار گیرد.

عضوکابینه تدبیر وامید، مفهوم توسعه را داشتن زندگی با کیفیت، دانست و افزود: در بسیاری از کشورها، سرمایه های انسانی وجود دارد اما خبری از توسعه نیست که این امر ناشی از وجود آموزش بی کیفیت درآن کشور است.

وزیرآموزش وپرورش بر ضرورت تغییر محتواهای آموزشی تاکید و خاطرنشان کرد: برای ارزیابی از میزان کیفیت آموزش باید اهداف برنامه های درسی را بررسی کنیم.  

وی، اهداف، محتوا، شیوه تدریس و ارزشیابی را 4 محور آموزش با کیفیت عنوان کرد و افزود: هدف برنامه درسی باید کسب شایستگی ها و آموزش شایستگی محور باشد و دانش آموزان مهارت های لازم را برای داشتن یک زندگی سالم، تخصص های کافی برای ورود به بازار کار باشند وفارغ التحصیلان باید توسعه پایدار را بشناسد.

دکتر دانش آشتیانی اظهارکرد: محتوای آموزشی باید انگیزه های درونی و علایق دانش آموزان را افزایش دهد و میل به یادگیری را درآنها تقویت کند.

وی افزود: حجم زیاد محتوای کتاب های درسی باعث شده تا فرآیند یادگیری عمیقاً اتفاق نیفتد.

عضوکابینه تدبیر وامید، کاربردی بودن و بومی بودن محتواهای درسی را ضروری دانست وعنوان کرد: یکی از اشکالات در نظام تعلیم وتربیت، آموزش محتوای مشترک در سراسرکشور است و برای رفع این اشکال، باید محتواهای آموزشی براساس اقلیم جغرافیایی و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و متناسب با نیازهای هر استان تالیف شود تا فارغ التحصیلان شایستگی های لازم را برای ورود به بازار کار منطقه خود را دارا باشند.

وزیرآموزش وپرورش تصریح کرد: امنیت و هویت 2 موضوعی است که در برنامه های کلان همه کشورها وجود دارد و دولت ها برای رسیدن امنیت روی آموزش سرمایه گذاری می کنند. 

وی خودداری از تولید محتواهای آموزشی به صورت متمرکز را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: تلاش ها باید بر این محور باشد تا پیوند بین محتواهای درسی و نیازهای محلی برقرار شود که اگر چنین شود دانش آموزان با شوق وافری به فراگیری آموزش ها می پردازند.

دکتر دانش آشتیانی بر جایگزینی آموزش شایسته محور به جای آموزش کنکور محور تاکید و اعلام کرد: شیوه های آموزشی، سومین محورآموزش با کیفیت است که باید اساساً مورد توجه قرار گیرد و امروزه شیوه کلاس معکوس در حال ترویج است که طی آن دانش آموز در بیرون از کلاس مشاهداتش را انجام می دهد، در پایان در فضای کلاس درس به تحلیل آنچه مشاهده کرده می پردازد.

وی ارزشیابی را رکن چهارم آموزش با کیفیت دانست وافزود: ارزشیابی پایانی از فرآیند یادگیری، ارزشیابی برای یادگیری در طول دوره که با مشاهده و ثبت فعالیت ها صورت می گیرد و خودارزیابی که طی آن معلم نحوه ارزیابی از خود را به دانش آموزان آموزش می دهد.

وزیرآموزش و پرورش اظهارکرد: تغییر بینش و نگرش در فرآیند آموزش و در محتواهای آموزش ضروری است تا شرایط تربیت سرمایه های انسانی فراهم شود و به توسعه پایدار برسیم.