به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در بیست و سومین نشست شورای مدیران این وزارت اظهار داشت: در گذشته توسعه غیر هدفمند آموزش عالی با سرعت زیادی رخ داده و تعداد موسسات آموزش عالی چندین برابر استاندارد افزایش یافته بود که دولت یازدهم این رشد کمّی را مدیریت کرد.

وی افزود: به جز تعداد اندکی مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده بود در دولت یازدهم مجوز تاسیس دانشگاه و موسسه آموزش عالی در شورای گسترش آموزش عالی صادر نشد و کیفیت بخشی به جای توسعه کمی در دستور کار قرار گرفت زیرا آموزش در بخش های بدون کیفیت، نیروی انسانی را در بازار اشتغال دچار مشکل می کند.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: بر اساس سند آمایش آموزش عالی و دیگر قوانین مصوب کشور به وظیفه خود در ساماندهی موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ادامه می دهیم.

دکتر شریعتی نیاسر افزود: در دولت یازدهم همه آیین نامه های حوزه آموزشی به روز شد و برای مثال آیین نامه دانشجویان غیرایرانی غیر بورسیه و اعطای وام به دانشجویان دکترا با همکاری سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ شدند که هردو این آیین نامه ها تحولی در ضوابط آموزش عالی محسوب می شوند.

وی با اشاره به بازنگری رشته ها و برنامه های درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گفت: با بررسی های صورت گرفته، کارگروههای شورای گسترش و شورای برنامه ریزی را تلفیق کردیم و هم اکنون با مشارکت ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مراحل تدوین و بازنگری برنامه ها و رشته های تحصیلی ادامه دارد.

 

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: سامانه الکترونیکی جامع و فراگیری hes.msrt.ir در زمینه وضعیت آماری موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به بهره داری رسیده است و فرآیندهای حوزه معاونت آموزشی از طریق این سامانه انجام می شود.