به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر حسین سالار آملی در بیست و سومین نشست شورای مدیران این وزارت اظهار داشت: ذات علم بین المللی است و علم هیچگاه در مرز خاصی محصور نبوده است و در شرایط امروز پدیده جهانی شدن نیز بین المللی شدن علم را ناگزیر می کند.

وی افزود: هر کشوری که پیوند بیشتری با جامعه علمی بین المللی دارد توانسته است بر سرمایه های اجتماعی و سیاسی خود بیافزاید و جایگاه خودرا در دنیا ارتقا دهد و وزارت علوم نیز در همین راستا با قدرت و جدیت برای بین المللی شدن دانشگاههای کشور تلاش می کند.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته چند طرح بین المللی بزرگ بین دانشگاههای ایران و اتحادیه اروپا در حال اجرا است و بیش از ۵/۷ میلیون یورو اعتبار این طرح هاست که از طرف این اتحادیه هزینه می شود.

دکتر سالار آملی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد همکاری های علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران بودیم و نزدیک ۳هزار دانشمند و محقق خارجی در قالب هیات های دانشگاهی به ایران آمدند که ۱۰۵ نفر آنان در سطح رئیس دانشگاه بودند.

وی با اشاره به ورود هر هفته ۱۰ هیات دانشگاهی به ایران و سفر ۷ هیات دانشگاهی از ایران به کشورهای دیگر در سال ۱۳۹۵، بر برنامه ریزی جهت بهره مندی عملی از نتایج این رفت و آمدها تاکید کرد.