به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علیرضا کاظمی در نشست "مشارکت و نقش آن در توسعه آموزش و پرورش" که با حضور روسای ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش کشور در مشهد برگزار شد جلب مشارکت را راه حل برون رفت از معضلات آموزش و پرورش دانست و گفت:در استان خراسان رضوی برای اولین بار منشور مشارکت های آموزش و پرورش با 216 راهکار عملی برای توسعه مشارکت ها تدوین و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه با بیش از 80 درصد دستگاه های دولتی و 70 درصد دستگاه های خصوصی استان و تاسیس اولین انجمن خیرین توسعه و تجهیز مراکز فنی وحرفه ای از جمله ابتکارات آموزش و پرورش خراسان رضوی در توسعه مشارکت ها است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از تاسیس بزرگترین چاپخانه استان در هنرستان چاپ مشهد خبرداد واظهارکرد:به زودی بزرگترین چاپخانه استان را با مشارکت موسسه فرهنگی، انتشاراتی ضریح آفتاب در هنرستان چاپ مشهد راه اندازی خواهیم کرد.

کاظمی کار آفرینی را حلقه مفقوده آموزش مهارت های فنی و حرفه ای عنوان کرد و افزود: اولین مرکز رشدکارآفرینی در مشهد با هدف توسعه کارآفرینی ایجاد شد و به زودی جشنواره رشد کارآفرینی با الگوی ملی در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.