به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، به نقل از دبیرخانه این همایش، قرار است همایش ملی «امید اجتماعی در ایران»، با محوریت «چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه امید اجتماعی»، «وضعیت امید اجتماعی در ایران»،» سبب‌شناسی امید اجتماعی و آثار و پیامدهای آن» و «راهکارهای ارتقای امید اجتماعی» برگزار شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۰ آبان و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات نیز ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به آدرس وب‌سایت www.rahman.org.ir مراجعه کنند.