به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر مجید خدابخش در این دیدار بر اهمیت نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحولات استان اشاره کرد و گفت: دانشگاهیان به عنوان قشر فرهیخته جامعه نقش تعیین کننده ای در گشودن گره های موجود در صنعت، کشاورزی، مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند و از این رو باید از توانمندی ها، ایده ها و خلاقیت های آنها به بهترین نحو استفاده کرد.

دکتر محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز نیز در ابتدای این آیین، ضمن ارایه گزارش مبسوطی از وضعیت دانشگاه تبریز، به اقدامات انجام شده در آن پرداخت.