به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از تاسیس چند مرکز نوآوری و مرکز رشد علمی کاربردی خبر داد.

دکتر بزرگ حداد با ضمن اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری و راهبردی مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: در فرآیند تاسیس مراکز نوآوری در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری و راهبردی مراکز نوآوری و رشد دانشگاه جامع علمی کاربردی، با تاسیس 9 مرکز نوآوری علمی کاربردی و یک مرکز رشد علمی کاربردی موافقت شد.