به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، درحکم سید محمد بطحایی آمده است:

برادر گرامی

جناب آقای علی رمضانی

با توجه به تعهد، سوابق مدیریتی و تجربیات ارزشمند جنابعالی درآموزش و پرورش به موجب این ابلاغ ، به سمت «مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی » منصوب می شوید .

امید است با اتکال به خداوند متعال ، مد نظر قرار دادن اسناد بالادستی ، قوانین و مقررات و درچارچوب سیاست های دولت تدبیرو امید در جهت تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران وانجام وظایف و مسوولیت های این اداره کل موفق و موید باشید.