به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، با حضور دکتر پیش بین مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایرمدیران استانی، دکتر مهدی رئوفی عضو هیأت علمی دانشگاه اراک به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی منصوب شد.

دکتر احمدرضا پیش بین با اشاره به اهمیت تضمین کیفیت آموزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بزرگترین نهاد آموزشی مهارتی کشور، وظیفه تربیت فارغ التحصیلان با پنجه کارآمد را بر عهده دارد و در حال حاضر در سراسر کشور حدود نیم میلیون نفر در این دانشگاه در 800 رشته در حال تحصیل هستند.

دکتر مهدی رئوفی ضمن اشاره به نیاز دانشگاه برای تشکیل اتاق فکر گفت: امیدواریم با همکاری مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی و موسسات آموزش عالی بتوانیم در دانشگاه جامع علمی کاربردی مراکز رشد را تعریف کنیم. ظرفیت‌سازی برای گسترش آموزش‌های علمی و مهارتی پودمانی مورد نیاز منطقه یکی از اهداف ماست که در این زمینه می‌توان اقدامات متنوعی انجام داد و چنانچه به نیازهای استان توجه داشته باشیم، می‌توانیم با تشکیل اتاق فکر، تخصص‌ها و مهارت‌هایی که نیاز جامعه امروز می باشد را احصا کرده و آنرا بپرورانیم.

در ادامه این مراسم مهندس موسوی مدیر کل امور فنی، پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از پروژه ساختمان اداری در حال احداث این دانشگاه بازدید کرد.

در پایان این مراسم از زحمات و خدمات دکتر سیدعبدالعلی ذوالانواری قدردانی شد.