به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ،سید محمد بطحایی در دومین برنامه از سفر یک روزه خود به اصفهان، با حضور در محل برگزاری گردهمایی معاونین آمورش ابتدایی ومسئولین آموزش وپرورش عشایر سراسر کشور، اظهار کرد: استان اصفهان در حوزه تمدن وفرهنگ به ویژه در بحث تعلیم وتربیت همواره منشا اثر بوده است.

وی افزود: معاونین آموزش ابتدایی در استان ها نقش تنظیم کننده کیفیت آموزشی در مدارس را برعهده دارند و به نوعی تضمین کننده کیفیت هستند.

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به نظریات  اندیشمندان تعلیم وتربیت خاطرنشان کرد: مدرسه امروز به عنوان مهمترین و اصلی ترین رکن نظام تعلیم وتربیت در دنیاست .

وی ادامه داد: متاسفانه به جای شکل گرفتن دانش آموزان، خود ما به آنها شکل می دهیم واین یکی از مشکلات نظام تعلیم وتربیت ماست