به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در پذیرش داوطلبان برمبنای سوابق تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، معدل کتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط مـلاک و مبنای پذیرش است و اسامی پذیرفته‌شدگان در یک مرحله و به طور یکجا اعلام می‌شود.

براین اساس؛ از آنجا که پذیرش داوطلبان صرفاً براساس سوابق تحصیلی‌(معدل کتبی دیپلم) صورت می‌پذیرد و نظر به این که دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان متفاوت است، چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی مورد تقاضا متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این خصوص باید داوطلبان به جدول زیر توجه کنند:

 

گفتنی است؛ نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی براساس سوابق تحصیلی در نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد