به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، مهلت ارسال مقاله به کنفرانس ملی توسعه اجتماعی تا ۱۵ دی ماه سال جاری است و سرمایه اجتماعی و توسعه، الگوهای توسعه اجتماعی، دین و توسعه اجتماعی، آموزش عالی و آموزش پرورش و سبک زندگی و توسعه اجتماعی از جمله محورهای این کنفرانس ملی است.

بخش استانی کنفرانس ملی توسعه اجتماعی بر موضوعات مربوط به توسعه در آذربایجان شرقی متمرکز است و عوامل، موانع، الگوها و شاخص های توسعه اجتماعی این استان محورهای این کنفرانس اعلام شده اند.

ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس ملی توسعه اجتماعی از طریق سایتwww.ncsd.ir صورت می گیرد و مقالات برگزیده در مجلات معتبر نمایه شده در ISC منتشر می شود.