به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، مجتبی زینی وند  در مورد  صندلی خالی در مدارس غیردولتی اظهار کرد: بین ۵۰۰تا ۸۰۰هزار صندلی خالی در مدارس غیر دولتی داریم و در بحث خرید خدمات امسال کمتر توانستیم ظرفیت مدارس را تکمیل کنیم و اصلا کاری نکردیم زیرا بودجه لازم را برای این موضوع در اختیار نداشتیم.

وی اضافه کرد: اعتباری که در اختیار داشتیم را در بحث خرید خدمات برای تحت پوشش قرار دادن مدارس دولتی در مناطق محروم هزینه کردیم اما در زمینه صندلی خالی نیاز به حمایت بیشتری داریم.

زینی‌وند درباره آزمون‌های زائد در مدارس دولتی گفت: بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری، آزمون‌های زائد در مدارس غیردولتی ابتدایی مانند مدارس دولتی ممنوع است و همچنین ورود کتاب‌های کمک درسی نیز به مدارس ابتدایی غیردولتی ممنوع است.

وی اضافه کرد: در دوره‌های متوسطه غیر دولتی نیز برگزاری آزمون‌ها تابع ضوابط و شرایطی است که در مدارس دولتی حاکم است و هر تصمیمی که اتخاذ شده در مدارس غیر دولتی تابع این ضوابط است البته کارگروهی هم تشکیل شده که در حال بررسی هستیم