به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر علی سلیمی شاملو را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر منصوب کرد.

در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی سلیمی شاملو

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر علی سلیمی شاملو دارای دکتری تخصصی ریاضی کاربردی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر است و سوابقی از جمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، معاون پژوهشی و معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر را در کارنامه اجرایی خود دارد.

همچنین دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه ای جداگانه ضمن موافقت با استعفای دکتر ابراهیم قربانی کلهر سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از زحمات و تلاش های وی قدردانی کرد